O projekcie

Projekt „Gmina Żyrzyn-gminą równego dostępu do Internetu” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8 Oś Priorytetowa Społeczeństwo informacyjne- zwiększanie innowacyjności gospodarki. Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- elnclusion.

Dotacje na Innowacje „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

 

 

UWAGA: Rekrutacja wciąż trwa. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji.

 

Projekt przyczynia się do wyrównania szans w dostępie do Internetu na obszarach wiejskich. Umożliwia dostęp do jego zasobów osobom mniej zamożnym. Przyczynia się do niwelowania różnic w dostępie do Internetu między mieszkańcami obszarów wiejskich i miejskich.

Dostęp do sieci teleinformatycznej umożliwi mieszkańcom korzystanie z usług typu e-administracja, e-zdrowie, czy e-edukacja, co w znaczny sposób przyczyni się do zmniejszenia stopnia wykluczenia z konsumpcji i umożliwi osobom z grup zmarginalizowanych łatwiejsze społeczne funkcjonowanie. Jako efekt długofalowy projektu, wpływający pozytywnie na kształtowanie polityki równych szans, należy wskazać także znaczący spadek odsetka osób wykluczonych z rynku pracy, gdyż dostęp do zasobów sieci teleinformatycznej w znacznym stopniu ułatwi poszukiwanie pracy, jednocześnie korzystnie wpłynie na tworzenie bardziej elastycznych warunków pracy (e-praca) co jest szczególnie ważne w przypadku kobiet, osób niepełnosprawnych.

 

Ta strona używa Cookies. Przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.